başlayan kurslarımızOnline gambling reviewsOnline poker gameduruşuSlots online games2014ankara akademisiTop 10 online poker sites

Hoşgeldiniz

Diksiyon Eğitimi, Ankara Sinema Akademisinden alınır.

Duyurular

Diksiyon Eğitimleri

Diksiyon

Topluluk önünde konuşma ve konuşurken soluğun denetimi ,Ses eğitimi ve sesin etkili kullanımı,Doğru Sesletimin önemi,Ünlü ve ünsüzlerin doğru sesletimi ve çıkış biçimleri, <ğ> ile kullanımı,Yazım dili ile konuşma dili arasındaki farklar,Türkçesinin standart konuşma (İstanbul Ağzı) kuralları Konuşma aygıtlarımızı tanıma ve aygıtlara esneklik kazandırma, Akıcı ve anlaşılır konuşmanın sağlanması ve atölye çalışması,Tonlama, vurdu,ulama,ezgi, durak vb. kurallar, Hitabet, Doğaçlama, Beden dilinin etkili kullanımı ve atölye çalışması

Beden Dili

Beden Duruşu – Mimikler, Başın Kullanımı – Oturmak İçin Seçilen, Yer – Giyim, Bakım Ve Makyaj, Jestler – Göz Teması, Ayakların Kullanımı – Oturma Biçimi, Mimikler – Başın Kullanımı, Oturmak İçin Seçilen, Yer – Giyim, Bakım Ve Makyaj – Jestler, Göz Teması – Ayakların Kullanımı, Oturma Biçimi – Mesafe

Etkili İletişim

Seslerin doğru ve güzel söylenmesini sağlamak, Sesin etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Anlaşılır ve akıcı konuşma becerisini kazandırmak, Bireyin kendisini ifade edebilmesini sağlamak, Topluluk önünde heyecanın kontrol edilebilmesinisağlamak, Beden dilinin etkin kullanılmasını sağlamak, İletişim becerisini geliştirmek, Telefonda konuşma kuralları bilmek ve iletişimi sağlamak, Bireyin etkin dinleme yapabilmesini sağlamaktır.

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail